Podbreška znamenja vere in kulture

Podbreška znamenja vere in kulture

“Častitljivi, visokovredni gospe in gospodje, še nikdar ni bila knjiga enake imenitnosti njih sodbi podvržena …” je ob pomoči Linhartovih besed Tone Strlič otvoril prireditev. Z njo so podbreški kulturniki počastili rojstvo tretje knjige iz zbirke Znameniti Podbrežani. “Podbreška znamenja vere in kulture” so se pridružila monografijama Ivane Kobilca in Mimi Malenšek.

Z omenjenimi besedami je Tone pihnil na dušo meni kot oblikovalki, verjetno pa tudi glavni zaslužni za to imenitnost: avtorici Daci Perne.

150 strani s preko 500 fotografijami bogato predstavi podbreški prostor kot nosilec kulturnih in sakralnih vrednot. Ne pozabi na znamenite prebivalce, ki so Podbrezjam skozi zgodovino vtisnili pečat, in niti na ljudi, ki za bogato dediščino skrbijo danes.

O pretežno nočnih kreativnih seansah, ki so zaznamovale nastanek knjige, je bilo že veliko povedanega. Če drži, da ima noč svojo moč, bodo tudi “Podbreška znamenja vere in kulture” krepko odmevala v srcih Podbrežanov in v širšem kulturnem prostoru.

Čas je torej, da se za trenutke ustavimo in poveselimo:

“Zdaj zapojmo, zdaj ukájmo!
Eden drugmu ogenj dajmo!
Jeza, žalost, le na stran!
Dan’s je moj veseli dan!”

(A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi)