Komunala Tržič

Komunala Tržič

Kako spraviti na skupni oblikovni imenovalec oskrbovanje s pitno vodo, odvažanje odpadkov, vzdrževanje cest, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, upravljanje pokopališč …? Tako, da opredelimo nosilna področja, vložimo nekaj truda v sorodnost oblik in se priklonimo višji sili, ko se stvari zložijo v skladno celoto.

V sodelovanju z zaposlenimi smo postavili temeljni kamen nove celostne grafične podobe Komunale Tržič – logotip in slogan – nanj pa postavili še kar nekaj “zidovja”. Abecednik odpadkov z dodanim Razporedom odvoza bo v nabiralnike Tržičanov prinesel jasnost, okolju pa razbremenitev. Dopisi in kuverte bodo podloženi z modrozelenim valovanjem. Položnice bodo še vedno prihajale, a bodo bolj mehko potrkale na denarnico: ostre oblike so se namreč umaknile mehkim valovom, barvno živahnost pa smo popeljali tudi v nove čase. Tudi spletno mesto se prilagaja spremembi in oblači nove barve in slog.

Marsikaj, kar v naših življenjih deluje samodejno, kar se zdi celo samoumevno, a bistveno prispeva k redu in urejenosti, je rezultat pridnih rok delavcev v Komunali Tržič. Ustavimo se za trenutek ob tej misli in jim pošljimo tiho – ali glasno – zahvalo. Da smo si na čistem.