Ivanina pot

Ivanina pot

Vrt, kjer je dve poletji nastajala ena najbolj znanih slikarskih stvaritev – Poletje Ivane Kobilca – si zasluži, da se ve zanj. Prav tako domačija Ivanine matere in Podbreška vila, tudi tesno povezana z Ivanino zgodbo.

Z marljivo in srčno ekipo podbreških kulturnikov smo botrovali rojstvu “Ivanine poti”. Poleg prostorov, ki se spominjajo Ivaninega bivanja in delovanja, pot povezuje številne “znamenite Podbrežane”, kakor jim rečejo tod. S svojim delovanjem so pustili pečat v širšem slovenskem prostoru – nekateri tudi izven naših meja – in prav zanimivo je prisluhniti njihovim zgodbam na izvrstno organiziranih podbreških dogodkih.

“Ivanina pot” se torej lahko pohvali z logotipom, tablami in publikacijo, ki so v oblikovni navezavi z Ivanino monografijo Videla sem svet in življenje.

Videla ga je – sveta – res mnogo … In samo želimo si lahko, da bi po poti svetovljanske slikarke in njenih znamenitih sokrajanov stopale številne generacije.