Društvo upokojencev Tržič

Društvo upokojencev Tržič

– oblikovanje celostne podobe društva
– oblikovanje označevalnih tabel
– ureditev oz. nadgradnja notranje opreme poslovnih prostorov društva