Stanovanje D

Stanovanje D

Če bi lahko pomagala pri preobrazbi garaže v stanovanjce, se je glasilo vprašanje. Z majhnimi bivalnimi enotami imam že kar nekaj izkušenj in rekla sem ja.

Prostorček v pritličju vrstne hiše je privabil imenitno ekipo. Merilo se je, ogledovalo, dogovarjalo, predvsem pa sodelovalo kreativno in konstruktivno. Moja sposobnost prepoznati potencial votlega volumna si je dala duška v številnih idejnih zasnovah, vedno bolj približanih željam lastnice. Garaži smo pripojili nekaj hodnika ter prostor pod stopnicami in nastala je zasnova bivalne enote, ki je več kot goli minimum. Ko pa je še kuhinjski niz zasijal v “50 odtenkih zelene”, je poleg funkcionalnosti stanovanjce dobilo tudi dušo.

Vsekakor gre za projekt, ki povezuje ustvarjalne moči z dobrimi nameni, strokovna znanja z razpoložljivimi možnostmi, domišljijo z otipljivo realnostjo. Projekt, ki gradi na posluhu, razumevanju in zaupanju ter iz znancev ustvarja prijatelje. Projekt, ki ima vse, kar imajo veliki.

Draga Barbka, naj bodo barve pomladi v vseh letnih časih tvoje ljubeznivo zavetje.