Uptential

Uptential

– oblikovanje celostne podobe spletne aplikacije za oceno potencialov in izboljšanje učinkovitosti v podjetjih
– oblikovanje elektronskega pisma
– oblikovanje vprašalnika
– oblikovanje izpisa rezultatov