Eko star

Eko star

– oblikovanje celostne grafične podobe podjetja za pretvorbo in soproizvodnjo energije (logotip, slogan)
– oblikovanje spletne predstavitve www.eko-star.eu