Emil Pintarič

Ni pomembno, ali je to vizitka, voščilnica ali prospekt … Ko jih deliš med poslovnimi partnerji, jih zagotovo toliko zdrami, da povprašajo, kdo je avtor.

 

Emil Pintarič , Pinstep d.o.o., direktor, www.pinstep.si